.
.

miercuri, 3 iulie 2013

Evocare Alexandru Muşina, în grupajul din "Observator cultural"


 Un spirit care părea să învingă boalaÎnainte de a-l cunoaşte mai de aproape, Alexandru Muşina a fost pentru mine un personaj, un eseist şi un memorialist incomod, cu al său Epistolar de la Olăneşti – un scriitor care a incomodat prin stilul său fără menajamente, frizînd uneori aluzia directă, personală (dar ironia pe care o manifesta faţă de ceilalţi şi-o aplica, în mod echitabil, şi lui însuşi).

Anul trecut, într-un iulie fierbinte, am participat la colocviul „Gheorghe Crăciun“ (ediţia a doua), şi am întîlnit acolo un Alexandru Muşina plin de vitalitate, de prezenţă, de inteligenţă mobilă, în ciuda bolii de care suferea şi care-l marcase fizic în mod vizibil. Am stat alături seara, la terasă, după încheierea sesiunii de comunicări, şi din nou l-am văzut povestind plin de vervă, cu sclipiri ironice,în stilu-i caracteristic. A fost neobosit în ziua aceea memorabilă, cu remarci inteligente după fiecare comunicare şi cu anecdote pline de vervă în pauza de masă şi la berea de la terasă, de după colocviu. Un spirit care părea să învingă boala. La distanţă de cîţiva ani, Alexandru Muşina a urmat, şi el, din păcate, exact acelaşi drum ca prietenul său, Gheorghe Crăciun...

L-am preţuit foarte mult pe Alexandru Muşina – deşi nu l-am cunoscut îndeaproape –, şi nu numai pentru calităţile intelectuale de excepţie şi pentru marele său talent poetic – dar şi pentru calităţile umane pe care i le-am perceput/intuit şi, mai mult decît atît, pentru ceva ce ţine, cred, de „afinităţi elective“ (afinităţi, peste timp şi generaţie, cu spiritul „optzecist“).

Debutat ca poet – alături de Romulus Bucur, Bogdan Ghiu, Ion Bogdan Lefter, Mariana Marin – în volumul colectiv Cinci (Editura Litera, 1982, reeditat în formatul original în 2011, la Editura Tracus Arte), poetul, eseistul, editorul (a înfiinţat propria lui editură, Editura Aula), dar şi romancierul Alexandru Muşina (în 2012 a publicat romanul Nepotul lui Dracula, Editura Aula, 2012) a fost, în mod particular, un fin cunoscător şi teoretician al poeziei, în anii ’80, dar şi în deceniile postdecembriste. Născut la Sibiu şi absolvent al Filologiei bucureştene ca şi Mircea Cărtărescu, Florin Iaru, Mariana Marin, Traian T. Coşovei şi alţi colegi generaţionişti – alături de care frecventa, în anii ’80, Cenaclul de Luni condus de Nicolae Manolescu –, stabilit ulterior la Braşov, unde a predat literatură comparată şi folclor la Universitatea Transilvania, Alexandru Muşina a avut şi calităţi de mentor, formînd o întreagă serie de tineri discipoli – poeţi şi prozatori (printre ei se numără, de pildă, Marius Daniel Popescu, prozatorul afirmat de cîţiva ani în Elveţia). În articolele sale teoretice din anii ’80 – adunate, alături de altele mai recente, în volumul Poezia: teze, ipoteze, explorări (Editura Aula, 2008) –, Alexandru Muşina avansa deja ipoteza cursurilor de creative writing, pe care chiar le-a ţinut ani la rînd, în postdecembrism, cu talent şi profesionalism, la Braşov.

Spirit coroziv în eseu, de o inteligenţă acută şi mobilă, care şi-a asumat, conştient de stilul său fără menajamente, o anume marginalitate, publicînd la propria sa editură, unul dintre poeţii optzecişti de vîrf – nume inconturnabil în istoria literară românească, prin poemele sale (a se vedea legendarul Budila-Express, cu care debutează în volumul colectiv Cinci), dar şi prin consideraţiile teoretice în domeniu, perfect valabile şi astăzi (Alexandru Muşina este, alături de Gheorghe Crăciun, unul dintre cei mai importanţi teoreticieni de poezie de la noi, din toate epocile) –, Alexandru Muşina reprezintă o mare pierdere, neverosimilă – la nici 59 de ani – a literelor noastre.

În vara trecută, Alexandru Muşina avea, în ciuda bolii, aceeaşi vivacitate, acelaşi umor, aceeaşi vitalitate de spirit dintotdeauna. E ultima dată cînd l-am văzut – şi de aproape – (mai venise, în primăvară, la lansarea cărţii mele despre Mircea Nedelciu, la Librăria „Şt.O. Iosif“ din Braşov) şi este ipostaza în care îmi va apărea, de acum, în amintire. După Mircea Nedelciu, după Gheorghe Crăciun, colegii şi prietenii săi de generaţie – optzecişti de vîrf, la rîndul lor –, a plecat şi el, pe un drum pe care încă îmi vine greu să-l numesc destin. 

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu