.
.

joi, 10 mai 2012

Însemnări poetice din "ţinutul misterios"


Prozatorul şi poetul Gabriel Chifu a mai publicat în 2011 un volum de versuri, însemnări din ţinutul misterios (Cartea Românească) – o carte în care, în răspăr cu lumea postmodernă, practică o poezie ce se încăpăţînează să treacă dincolo de suprafeţe, o poezie a dublului şi dedublării, ca şi o poezie, cu unele note religioase, atrasă de „ţinutul misterios“ (cum anunţă titlul volumului), transcendent, un ţinut deopotrivă paradiziac şi înfiorat de imaginea morţii.

Gabriel Chifu scrie o poezie modernistă, centrată pe imaginea poetului care mînuieşte cuvintele şi în acelaşi timp e traversat de ele: „Sînt aici şi acolo,/ sînt acum şi atunci./ Nedesluşită ţesătură are făptura./ Ce lucrare împlinesc eu? Unde încep/ şi unde sfîrşesc?/ Ce fotografie mă cuprinde cu tot ce însemn?/ Şi cu ce cuvinte să povestesc/ istorioara asta, halucinantă?“ (Cu ce cuvinte?).
„Cel care scrie acest poem“ e şi alter ego-ul său poetic, care capătă relief în cadrul identităţii sale scindate: „Sîntem mai mulţi în acest trup./ Toţi răspundem la acelaşi nume, toţi ne înfăţişăm/ sub acelaşi chip,/ dar sîntem diferiţi.// Eu, cel care scrie acest poem, sînt doar unul dintre ei./ N-aş putea spune că-i cunosc pe ceilalţi şi că/ ne înţelegem frăţeşte“.

E interesant cum poezia evoluează – şi la Gabriel Chifu, ca şi la Nicolae Prelipceanu (în volumul său la pierderea speranţei, cdpl, 2011) – odată cu curgerea timpului, cu înaintarea în vîrstă, înregistrînd temele îmbătrînirii şi morţii. La Gabriel Chifu, însă, nu se poate vorbi de acelaşi pesimism ca la Nicolae Prelipceanu, tocmai pentru că există un anumit sentiment religios difuz. De altfel, tot de zona aceasta religioasă (creştină) cred că ţine cumva şi disocierea netă trup/suflet; în multe poeme, există o astfel de dedublare, o mişcare ascendentă a sufletului, aşa-zicînd, care lasă în urmă carcasele multiple, schimbătoare, perisabile ale trupului supus devenirii: „Mă înalţ, sînt uşor,/ fără acele labirinturi pe care le trag de obicei după mine/ grele ca nişte rulote în care călătoresc munţii./ Sînt uşor, cum năzuiam să fiu,/ mă înalţ şi toropeala, în fine, mă învinge,/ în plutire aţipesc, chiar adorm, prin somn/ aud un fîlfîit de aripi./ Al cui e zborul?/ O pasăre zgribulită să fie?/ Sau e însăşi moartea cea lacomă care grăbită trece?/ Cine pe aripile sale cu mărinimie mă poartă şi încotro?/ mă întreb îngrijorat în somn şi de îngrijorare mă trezesc.// Brusc, simt cum cineva invizibil mă ia de guler/ Şi-n trupul meu de jos, prins între fiare,/ cu iscusinţă, m-aruncă la loc“ (Ascensiunea, încercare ratată).

Un alt poem, mai anecdotic şi totodată mai explicit, care vorbeşte despre moarte este Tot ageamiu, în care poetul – tînăr atunci – asistă „invulnerabil“ la discuţia despre moarte a unui pitoresc personaj rural: „Ştii, zicea el, orice-ai încerca,/ moartea tot te ia prin surprindere,/ poţi să toceşti tu toată ziulica la materia asta,/ tot n-ajungi s-o înveţi, tot ageamiu rămîi,/ tot repetent sfîrşeşti. // Şi cînd rostea propoziţiile astea rîdea în hohote,/ iar ochii lui străluceau înneguraţi/ şi lua de pe masa din cîrciumă paharul mare de-o litră/ plin ochi cu votcă proastă sau cu ce se nimerea/ şi-l dădea peste cap cu sete/ şi pe urmă cerea încă unul.// [...] Păream zdrobit atunci, de mult, cînd/ întîrziam cu el la poveşti/ despre moarte./ De fapt, suferinţa lui nu m-atingea deloc,/ foarte tînăr pe vremea aia, mă simţeam/ la adăpost. Invulnerabil./ Eram un ins care vorbeşte despre ger şi viscol/ aşezat în fotoliu, la gura sobei“.

Poezia însoţeşte poetul pe parcursul existenţei, înregistrînd, ca un fir roşu, experienţele de maturizare, erotice, familiale, şi încărcîndu-se tot mai mult de nostalgii venite dinspre copilărie. Asaltat de servituţile şi uzura cotidiană, poetul se refugiază în „trupuri de rezervă“, o sintagmă care întoarce cumva pe dos opoziţia de mai sus între trup şi spirit, reprezentînd mai degrabă trupuri ale inocenţei şi vitalităţii, păstrate ca nişte „exuvii“ în fiinţa poetică, materială şi spirituală: „În fiecare zi întîmplări care/ n-au nici o legătură cu mine/ îmi sînt îndesate în creier, pînă la refuz./ Cu boarfele într-un rucsac ponosit./ Însă rezist./ În fiecare zi primesc/ o sumedenie de pumni în plină figură./ Însă nu mă doboară. Fiindcă,// la vedere, am o făptură de cauciuc,/ de încercare, de folosinţă comună./ Şi am avut grijă să-mi păstrez/ cîteva trupuri de rezervă,/ pe care le-am pus deoparte, în locuri neştiute./ Ele duc vieţi paralele. Adevărate.// În orăşelul natal am lăsat/ un trup îmbrăcat în pantaloni scurţi,/ ce aleargă pe străzi, jucîndu-se-n neştire./ Pe altul l-am lăsat într-o zi senină de vară/ şi înoată într-o mare clară,/ undeva pe braţul Kassandra.// Aceste trupuri de rezervă/ pîlpîie şi luminează aidoma unor candele./ Aceste trupuri de rezervă/ au inimi inocente, puternice, neîncepute./ N-am decît să închid ochii aici,/ în viaţa asta de doi bani./ Am să trăiesc mai departe prin ele,/ trupurile mele de rezervă“ (Trupuri de rezervă).

Refugiile melancolice în trecut, reculul nostalgic – imagini nu numai ale copilăriei, dar şi familiale, ale părinţilor (vezi O muzică doar pentru mine, Scene în reluare ş.a.) – se întîlnesc deopotrivă cu stări (domestice) de fericire (Duminică, 5 septembrie 2010) sau chiar cu stări paradiziace, de exultare (şi erotism), ca înÎn paradis. Nu lipsesc poemele de dragoste, cum sînt Tu cîştigai orice război, Atomii trupului meu, Ce s-a-ntîmplat cu noi doi, Două jumătăţi, în care apar mai multe figuri feminine (uneori în acelaşi timp).

Reţin din zona acestor poeme mai pasionale decât celelalte – de „trecere“ prin viaţă – o imagine centrală, pregnantă, cromatică, dar şi simbolică: „Şi deodată/ totul s-a şters în jur,/ tot ce ne tulbura vieţile./ Ai rămas doar tu,/ te vedeai doar tu,/ luminai doar tu,/ trandafir roşu, parfumat,/ înflorit pe un cîmp alb,/ acoperit cu zăpadă“ (Ce s-a-ntîmplat cu noi doi). Trandafirul – aici roşu şi parfumat, profilat pe cîmpul alb – apare şi în alte poeme, cu diverse alte conotaţii (în afara celei erotice, de aici). În Utopie cu trandafirul gigantic, trandafirul acesta e o – puternică, din nou – ima­gine simbolic-iniţiatică, cvasireligioasă (roza mistică), de revelare a „centrului lumii“, a „invizibilelor ţări interzise“: „Va fi cît o ţară trandafirul din grădina mea,/ un regat de arome. Cînd o să bată vîntul/ valurile de miresme vor lovi zidurile casei/ şi casa se va clătina, vor sparge ferestrele,/ pe noi ne vor ridica şi ne vor duce departe,/ pe drumuri neîncercate./ În invizibile ţări interzise“. Închei rîndurile acestea citînd din Îngrijesc trandafiri în curtea de la Craiova, în care gestul îngrijirii trandafirilor în grădină echivalează cu reculegerea, regăsirea liniştii interioare în pacea domestică, „departe de lumea dezlănţuită“: „Tai cu foarfeca rămurelele ofilite,/ gîndurile curg limpede ca o apă de munte,/ stau aici îngropat în linişte./ N-aş mai pleca, n-aş mai pleca“.
Poeme confesive şi poeme anecdotice (cu personaje memorabile, ca în O tăietură pe obraz sau în deja citatul Tot ageamiu), poeme care asumă deliberat genuri literare retro (elegie, imn, psalm), poeme de „trecere“ şi poeme cu ecouri religioase, textele- „însemnări din ţinutul misterios“ au, în cele din urmă, o dimensiune sapienţială şi parcurg, în orice caz, drumul către o regăsire a liniştii interioare – ea însăşi o formă de „mîntuire“ personală.Apărut în Observator cultural nr. 622/04.05.2012 

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu