.
.

vineri, 28 martie 2014

Critica literară şi etica scrisuluiDeţinătoare – multă vreme – a unei rubrici de cronică literară la Dilema veche, iar apoi a rubricii „Biograffiti“ (cu teme legate de viaţă şi/sau literatură), autoare a eseului Regăsirea intimităţii (Cartea Românească, 2008 – Premiul pentru debut al revistei Observator cultural, Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor) şi a unui roman de excepţie, Hotel Universal (Polirom, 2012), Simona Sora – fost redactor la Dilema veche şi editor coordonator la Dilemateca, suplimentul literar al Dilemei vechi – este o voce critică de seamă în spaţiul cultural românesc contemporan. De curînd, ea a renunţat la presa culturală – aşa cum, în urmă cu ceva timp, renunţase la critica literară săptămînală – pentru a se îndrepta către... literatură. Aşadar, suita aceasta de renunţări pare a indica o nouă cale, aceea a literaturii propriu-zise, dacă nu şi dezamăgirile în raport cu un spaţiu literar aşa-zicînd „democratizat“ sau manevrat în funcţie de interese, un spaţiu din ce în ce mai lax şi fără criterii profesionale, pradă „ofensivei copy-paste sau acelui nou curent de opinie după care toţi scriem la fel (de bine), important e doar în ce tabără (literară) sîntem“ – cum scrie autoarea la finalul „Argumentului“ în volumul Seinfeld şi sora lui Nabokov, recent apărut la Editura Polirom, volum ce adună textele sale din Dilema veche (cele apărute la rubrica „Biograffiti“, după toate aparenţele).

Volumul marchează, aşadar, trecerea la o nouă etapă de viaţă (literară) şi, în acelaşi timp, pecetluieşte un trecut (literar), adunîndu-i toate secvenţele literar-existenţiale între copertele unei cărţi. De altfel, textele – împărţite „ironico-didactic“ (cum spune Simona Sora) în trei secţiuni, „Bio“, „Biblio“ şi „Biobiblio“ – se citesc independent cu multă plăcere şi curiozitate, cursiv sau pe sărite, alegîndu-le după titlu (deseori intrigant), într-un puzzle de teme literare diverse (literatură română şi universală); sînt texte ce se succed rapid şi pasionant la lectură, în ritmul lor de două pagini şi jumătate sau trei pagini (impus de restricţiile de spaţiu ale unei rubrici săptămînale).

Rubrica „Biograffiti“ – notează autoarea în „Argument“ – ar fi trebuit să se numească iniţial „Cartea sau viaţa“, însă raportul între cele două nu i se pare a fi, într-un final, unul de excludere: „De ce să le separi, cînd cartea face parte din viaţă, la fel cum viaţa, cu multe ale ei, e «materia primă» a cărţii?“. Şi totuşi – şi aici mi se pare interesant –, Simona Sora trasează o zonă de demarcaţie între literatură şi viaţă, iar ea se numeşte, cu alte cuvinte, etica profesională. Autoarea este o intransigentă şi o promotoare a eticii în practica scrisului, a cronicii literare, care se retrage – elegant –, dezamăgită şi, în fond, dezarmată de jocurile de culise şi de jocurile de putere ale breslei: „Pe de altă parte, poate că, atunci cînd «judeci» literatura, lucrurile n-ar trebui să se amestece. Criteriile vieţii (chiar şi cele ale vieţii literare) ar trebui lăsate deoparte. Nu ar trebui să scriem despre prieteni şi cărţile lor, despre colegi şi rudele lor, despre cazuri sociale sau scriitori cu nevoi speciale. Ar trebui să scriem despre literatură şi, atunci cînd scriem, să ne situăm cu orice preţ înăuntrul ei“. În această „lume bizară“ – cum îi spune jurnalista – se situează aceste texte scrise săptămînal, o lume în care primează legile literaturii, situate peste cele ale oamenilor, o lume, poate, ideală, în care prietenii din Seinfeld se apucă de citit şi se poartă ireproşabil, iar sora lui Nabokov, bibliotecară, se duce să recupereze cărţile împrumutate nemţilor, în timpul resurecţiei din Praga împotriva naziştilor, din mai 1945.

Simona Sora îl citează pe Alberto Manguel (cel de la care află povestea surorii lui Nabokov), autor al unei „minunate istorii a lecturii“: „Bibliotecile solide, de lemn şi de hîrtie, la fel precum bibliotecile ecranelor tremurătoare şi fantomatice fac dovada rezistenţei credinţei noastre într-o ordine eternă şi universală, a cărei intuiţie şi vagă percepţie, uneori, o avem“. Alberto Manguel dă aici glas unui soi de umanism transistoric greu de ocolit în speranţele noastre literare, chiar şi în cazul celor mai sceptici (mă număr printre ei), într-o epocă a istorismelor şi particularismelor. În orice caz, micul text introductiv („Argument. Seinfeld şi sora lui Nabokov“) acordă un sens aparte colecţiei de texte jurnalistice strînse în volum: pe de o parte, retragerea elegantă într-o zonă a eticii profesionale, care e acea zonă din interiorul literaturii propriu-zise, iar pe de altă parte, afirmarea vocaţiei şi pasiunii pentru literatură.

Simona Sora scrie, aşadar, din interior, despre „utilitatea“ literaturii, despre „utilizarea“ ei, despre devalorizarea literaturii în societatea contemporană şi în speţă despre decăderea învăţămîntului filologic (dar şi a învăţămîntului în general) în România: „N-o să mă apuc acum – scrie ea – să mă mir retoric de devalorizarea literaturii (şi a învăţămîntului filologic) în spaţiul social, e un fapt pe care l-am simţit şi eu acut încă din timpul facultăţii şi apoi la întoarcerea în România. Nu şi în Elveţia, e drept, unde cele mai rare şi mai îndepărtate (temporal sau spaţial) limbi îşi aveau bibliotecile şi departamentele lor. [...] Nu trebuie să citeşti totuşi prea multe studii despre «moartea literaturii» (care, paradoxal, „nu împiedică literatura să se producă ») ca să înţelegi că învăţămîntul filologic şi frecventarea conştientă (s.a.) a literaturii, în cunoştinţă de cauză, adică neinventînd apa caldă la fiecare 10 ani, au devenit activităţi de nişă. Şi asta ca şi cum n-am trăi în aceeaşi lume care, la începuturi cel puţin, a pus la bazele ei cuvîntul, acel cuvînt rostit într-o limbă sacră şi care, articulat aşa cum trebuie, te poate face să-ţi percepi rostul propriu. Ca şi cum rarii oameni charismatici pe care-i mai vedem, citim, ascultăm în zilele noastre n-ar veni direct din acea veche cultură umanistă. Ca şi cum lipsa de utilitate practică imediată ar fi un argument de aceeaşi greutate cu înţelegerea lumii în care trăim“.

Într-un al treilea text pe tema „utilitatea- utilizarea-inutilitatea literaturii“, Simona Sora scrie răspicat şi fără menajamente, în maniera tranşantă şi onestă în care ne-a obişnuit: „Ce mă nemulţumeşte însă în ultima vreme e cu totul altceva: faptul că mă trezesc din ce în ce mai des încercînd să justific utilitateautilizarea literaturii, cînd ştiu prea bine, din experienţă, în ce fel simpla enunţare (supoziţie, interogaţie retorică) a chestiunii se răzbună. Am crezut, de cînd mă ştiu (am martorii mei) că literatura e complet inutilă «în lumea reală». Că orice utilitarism în zona asta (y compris scrisul la gazetă, pe bani), flatarea publicului cititor, adaptarea la aşteptările sale (infinite), «colaborarea» cu cititorul avizat îţi modifică scrisul, te dedublează un timp şi apoi te scufundă în altceva. Şi emoţia? – am fost întrebată. Şi empatia? Şi gratuitatea? Şi cultivarea valorilor spiritului? Ce se întîmplă cu toate aceste «utilizări» superioare? N-am fost eu cea care am redeschis acest capitol al utilităţii abisal-literare“.

Şi autoarea citează, la sugestia unor cititori dilematici, dintr-un text al criticului american Lee Siegel, publicat în Wall Street Journal: „Bruscul, uimitorul adevăr şi frumuseţea artei literare ne fac să simţim, în cea mai singuratică parte a fiinţei noastre, că nu sîntem singuri şi că există înţelesuri ce nu pot fi cumpărate, vîndute sau tranzacţionate şi care nu se degradează sau mor. Această experienţă, lipsită de valoare socială sau economică, se numeşte transcendenţă. Pe ea nu poţi s-o transcrii, n-o poţi rezuma, nu-i poţi atribui un rang academic. Literatura este prea sacră pentru a fi predată. Ea nu trebuie decît să fie citită“. Simona Sora aderă – nici nu s-ar putea altfel, ca unul dintre (puţinii) scriitori şi critici literari pasionaţi de literatură şi trăitori în interiorul literaturii – la afirmaţiile lui Lee Siegel: „Cu ce rimează însă gratuitatea, inutilitatea, evanescenţa literaturii, aşa cum pare să o înţeleagă nu doar Lee Siegel [...]? Rimează cu o rară (însă universal răspîndită) calitate omenească, o competenţă cultivată care e în acelaşi timp vedere, meditaţie şi înţelegere. «Literatura nu îţi cere alte abilităţi în afară de aceea de a fi om», spune Lee Siegel. Problema e însă ce înţelegem fiecare prin asta şi ce ne hotărîm să facem apoi cu ce am înţeles“.

Discutînd despre cărţi şi despre literatură – legate, orice s-ar spune, de viaţă – , Simona Sora se situează, iată, fără încetare, pe teritoriul intransigent al eticii, nu numai profesionale, dar şi umane. Cred şi eu, ca Lee Siegel sau ca Simona Sora, că în profesiunea literară e nevoie, în primul rînd, de calitate umană, care conduce, implicit, şi la etica profesională. Într-o lume în care literatura şi cartea sînt concurate de televiziune şi Internet, iar mediul literar profesionist e concurat de mediul „democratic“ on-line (unde nu mai e neapărat nevoie, pare-se, de profesionalism), ţinuta şi competenţa, profesionalismul tout court al unui literat contează cu atît mai mult – cred. Sper ca volumul acesta – citez (la întîmplare) cîteva nume de scriitori asupra cărora se opreşte autoarea (Nabokov, Sabato, Şalamov, Kundera, Herta Müller, Nedelciu, Marie n’Diaye etc.) – să nu însemne o retragere definitivă a Simonei Sora din cîmpul criticii literare, pentru că ar fi o mare pierdere, cu toate că romanul său Hotel Universal (2010) prezintă toate indiciile (şi) unei prozatoare de mare forţă. În orice caz, Simona Sora rămîne unul dintre criticii literari şi eseiştii de ţinută din critica românească actuală, cu o scriitură puternică şi de mare eleganţă profesională (etică şi stilistică).

Simona Sora, Seinfeld şi sora lui Nabokov, Editura Polirom, Iaşi, 2014, 296 p. 

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu