.
.

miercuri, 14 octombrie 2015

Un Goncourt meritat: "Să nu plângi" de Lydie SalvayreA apărut de curînd, la Editura Humanitas Fiction, în colecţia „Raftul Denisei“, romanul cîştigător al Premiului Goncourt 2014, Pas pleurer (Seuil, 2014)/ Să nu plîngi, în traducerea – foarte bună – a lui Doru Mareş. Cel mai celebru premiu literar francez – şi cel mai eficient, pentru că aduce vînzări de 200.000-300.000 de exemplare –, Premiul Goncourt ia deseori în calcul considerente de ordin editorial (vezi mai sus vînzările de carte pe care le determină), ca să nu mai vorbim de considerentele de tip politic şi social. Anul trecut, însă, premiul a fost decernat – în mod surprinzător, pentru că autoarea, Lydie Salvayre, nu se număra printre favoriţi – unei cărţi care frapează, îna - inte de orice, prin calitatea literară, printr-o scriitură de virtuozitate, şi în acelaşi timp de mare emoţie, dar în care coarda pateticului e strunită cu mult talent şi – orice s-ar spune – cu mult umor, în contrapunct. Favoriţi erau David Foenkinos, un scriitor mai tînăr, cu priză la public – care a luat, totuşi, Premiul Renaudot (premiu decernat în aceeaşi zi, îna - intea Premiului Goncourt), pentru un romanbiografie a unei tinere pictoriţe evreice, ucise la Auschwitz –, dar şi Kamel Daoud, jurnalistul algerian militant (împotriva fundamentalismului islamic) care a dat o replică... algerianăStrăinului lui Camus, în Meursault, contre-enquête (Actes Sud, 2014) (jurnalist pe care am avut ocazia să-l intervievez la Bucureşti anul acesta, la Bookfest, chiar pentru Observator cultural).

Lydie Salvayre are 67 de ani, şi vreo zece cărţi la activ, este psihiatru şi absolventă de Litere la Toulouse, şi e spaniolă: născută dintr-o mamă catalană şi un tată andaluz, refugiaţi în Franţa în timpului Războiului Civil spaniol din ’36. Ei bine, Lydie Salvayre scrie o carte răvăşitoare dedicată memoriei mamei sale, în care un destin individual – sau, altfel spus, istoria personală a mamei sale – retrasează cursul Istoriei mari, făcîndu-ne să înţelegem – aşa cum numai literatura o poate face –, pe de o parte, că vieţile indivizilor sînt supuse, inevitabil, Istoriei, iar pe de altă parte, că aceasta din urmă e făcută adesea din excesele (citeşte: fanatismele, extremismele) – repetabile – ale oamenilor. Şi că, dincolo de ideologii, de extremisme – care conduc la teroare, represiune, crime ş.a.m.d. –, ceea ce contează este viaţa oamenilor „de sub vremi“ (şi din spatele ideologiilor). Să nu plîngi reface, aşadar – din perspectiva şi adeseori prin vocea mamei sale de 90 de ani – acel teribil an ’36 al Războiului Civil spaniol, cu masacre care vin din ambele tabere (falangişti susţinuţi de catolici vs socialişti şi comunişti), un an care aparţine Istoriei mari, dar mai ales, aici, istoriei personale a mamei sale, anul cel mai intens din lunga ei viaţă şi singurul pe care şi-l aminteşte.

Memoria, istoria, uitarea

În paralel cu povestea mamei sale, scriitoarea aduce şi mărturia lui Georges Bernanos, scriitorul catolic (şi monarhist, iniţial simpatizant al Acţiunii franceze) de mare talent care a avut curajul să demaşte, în Marile cimitire sub lună (1938), crimele naţionaliştilor spanioli, făcute cu acordul tacit al Bisericii Catolice, în acel an 1936: „Vara radioasă a mamei mele, anul lugubru al lui Bernanos, a cărui amintire va rămîne înfiptă în memoria lui ca un cuţit pentru deschiderea ochilor: două scene ale aceleiaşi istorii, două experienţe, două puncte de vedere care, de cîteva luni, au ajuns în nopţile şi în zilele mele în care, cu încetul, s-au infuzat“, scrie Lydie Salvayre la finalul cărţii. Cele două planuri – confesiunea mamei sale, respectiv textul lui Bernanos – alternează, într-o carte tulburătoare despre „memorie, istorie, uitare“, ca să parafrazez titlul unei cărţi de Paul Ricoeur. Pentru non age - nara Montserrat – căreia apropiaţii îi spun Montse –, vara anului 1936 (singurul an pe care şi-l mai aminteşte), care începe cu o „insurecţie libertară“, este momentul în care „s-a produs inimaginabilul“, în care a descoperit iubirea şi libertatea, trăite cu pasiune, o vară „în timpul căreia, spune ea, a descoperit ce înseamnă viaţa şi care a fost, fără îndoială, singura aventură a existenţei sale“, aventură încheiată cu o sarcină nedorită, o căsătorie de nevoie şi exilul în Franţa. Plecată (dintrun cătun uitat de lume, cu legi imuabile) la oraş – într-un impuls revoluţionar – împreună cu fratele său, José, cel convertit recent la comunism (revoluţia şi comunismul reprezentînd pentru tînărul idealist de 18 ani restaurarea dreptăţii sociale şi a libertăţii fără constrîngeri), Montse, în vîrstă de 15 ani, îşi consumă iluziile şi pasiunea pe durata unei singure veri, pentru a intra apoi pe făgaşul unei lungi vieţi de resemnări şi cedări. Îndrăgostită, la oraş, de un soldat francez, după o noapte de iubire pătimaşă, rămîne însărcinată şi va trebui să se întoarcă în sat şi să se căsătorească cu Diego – fiul (dintr-o legătură de tinereţe) al proprietarului local de pămînturi –, un băiat cu un comportament destul de straniu, rival încă din copilărie al lui José, dar ajuns şi el, alături de cel din urmă, comunist fervent. Nu insist asupra tramei narative, merită descoperită în textul lui Lydie Salvayre, marcat de un tip de scriitură care înglobează mai multe voci (vocea naratoarei, vocea mamei) şi mai multe perspective (perspectiva naratoarei, a mamei, a lui Bernanos). (Auto)ironia şi umorul, exuberanţa şi deziluzia, tristeţea şi durerea, pasiunea şi resemnarea se împletesc – cu naturaleţe, ca tot atîtea faţete ale vieţii (emoţionale)/ perspective ale vîrstelor succesive – într-un discurs vibrant, de un patetism bine strunit.

În ce-l priveşte pe Bernanos, mărturia lui reflectă o acută problemă de conştiinţă: „Bernanos ştie perfect că nu e bine ca aceste adevăruri să fie spuse şi că i se vor reproşa cînd - va. Dar s-a hotărît să o facă nu pentru a convinge, spune el, şi nici pentru a scandaliza, ci pentru a se putea privi în oglindă, pînă la sfîrşitul zilelor şi pentru a rămîne fidel copilului care a fost şi pe care îl copleşea nedreptatea. S-a hotărît s-o scrie în momentul în care şi-a văzut propriul fiu sfîşiind, cu lacrimi în ochi, cămaşa albastră de falangist, după ce doi amărîţi, doi ţărani de ispravă din Palma, fuseseră asasinaţi sub ochii lui. (Yves va părăsi repede Falanga şi va fugi departe de Spania.) S-a hotărît s-o scrie pentru că scandalul unei Biserici în cîrdăşie cu militarii l-a rănit pînă în inima conştiinţei. [...] Însufleţit de litera şi spiritul a ceea ce el numeşte «catehismul său elementar», Bernanos nu se poate uita fără oroare la aceste omoruri săvîrşite, în numele Sfintei Naţiuni şi al Sfintei Religii, de către un mic grup de fanatici închistaţi în nebunia fanatică a dogmelor lor“. Mărturia lui (intelectual catolic şi monarhist) îi va atrage, evident, antipatia dreptei catolice. Pe de altă parte, şi revoluţionarii de stînga vor ajunge, în acest război civil, la aceleaşi orori, la aceleaşi crime. Prin personajul José – în acest caz –, scriitoarea pune în pagină ceea ce am putea numi deziluziile istoriei şi ale ideologiilor de orice culoare: în scene petrecute în cătunul spaniol uitat de lume, ea arată cum idealurile revoluţionare pure, comunitare şi comuniste se transformă, în scurtă vreme, în aceeaşi nevoie de control, de preluare a puterii (a se vedea conflictul dintre idealistul José şi pragmaticul Diego) şi într-o formă de ură împotriva taberei adverse; disensiuni apar şi între formaţiunile de stînga, de altfel, iar anarhistul José va sfîrşi împuşcat.

Un roman excelent

Ceea ce impresionează în roman este – pe lîngă vocea – de neuitat – a mamei sale (care se exprimă într-o limbă amestecată, franceză şi spaniolă, le fragnol, limba refugiaţilor spanioli în Franţa de după război), care conferă şi o latură experimentală discursului narativ – pledoaria implicită pentru umanitate, pentru viaţa individuală (cu entuziasmele, pasiunile şi frustrările ei), dincolo de orice ideologii, ce cad aici într-o amară deriziune. Chiar şi revolta iniţială a lui Montse (şi a fratelui ei José) împotriva proprietarului de pămînt din sat, don Jaime Burgos Obregón (la care se dusese pentru a se angaja servitoare), e pusă, la final, într-o nouă perspectivă: ajunsă nora lui don Jaime, între cei doi se instalează o afecţiune şi o tandreţe care o fac pe Montse să înţeleagă faptul că eleganţa manierelor, gustul pentru frumos şi rafinament fac parte, în fond, din viaţă, din respectul – omenesc – pentru celălalt şi pentru sine (şi vor constitui, în cazul ei, o formă de supravieţuire în exilul francez de mai tîrziu), departe de a fi un stigmat pus în cîrca clasei burgheze de către revoluţionarii comunişti (aşa cum, de partea cealaltă a baricadei, se vede cum revoluţionarii satului se satură repede de dezordine şi îşi doresc reîntoarcerea la disciplină şi control...). Există, în carte, şi o dimensiune spirituală (invocarea Bibliei, a lui Unamuno, a lui Bernanos), există şi o dimensiune psihologico- medicală (mama naratoarei este amnezică, tatăl ei, Diego, fiul, dintr-o mamă cu probleme psihice, al lui don Jaime, sfîrşise într-un sanatoriu etc.). Istoria transindividuală, memoria şi uitarea personală se adună, în Să nu plîngi, într-un discurs literar de mare frumuseţe, care ne aduce aminte că unul dintre rolurile importante ale literaturii este şi acela testimonial, de mărturie: de mărturie personală în numele umanităţii şi al umanismului (atît de compromis, din păcate) în faţa ideologiilor oarbe care fac istoria.Lydie Salvayre, Să nu plîngi, traducere din franceză şi note de Doru Mareş, Editura Humanitas Fiction, Colecţia „Raftul Denisei“, Bucureşti, 2015, 272 p.
 

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu